థంబ్ నైల్స్ పై క్లిక్ చేసి, ప్రి వ్యూ చూసుకోవచ్చు. ప్రివ్యూ పై క్లిక్ చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ కొత్త పేజీ లో ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు వాటిని మీ కంప్యూటర్ లోకి డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

 
అచ్చులతో మొదలయ్యే  పదాలు
ottulu
i2
హల్లులు
Hidden Telugu words-3
Guninta_sarala_padamulu1
Simple words with varnamala
Hidden Telugu words-2
Telugu Part of Speech Exercise
Hidden Telugu words-1
am aha words
Telugu Bingo Cards
జంతువుల పేర్లు
 

త్వరలో మరిన్ని వస్తున్నాయి.

 

ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ   కోడ్ ని స్కాన్ చేసి కథ వినండి / చూడండి జవాబులు టిక్ చేయండి.

పిట్ట పతంగి కథ

ఊరికొక బావి కథ

త్వరలో మరిన్ని వస్తున్నాయి...